About my blog


Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Harry Potter

Het heeft me een paar weken bezig gehouden en kom ik er om meerdere redenen toch graag op terug. Dirk van Delft riep in het NRC enige tijd geleden onderzoekers op zelf het heft in eigen handen te nemen als het gaat om communicatie met laten we zeggen het brede publiek. Nu ben ik dat geheel met hem eens, het is goed dat wetenschappers zichtbaar zijn en een goed, eerlijk en leuk verhaal vertellen. Het draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap. Maar ik zit toch een beetje met dat woord leuk. Van Delft noemt het in zijn ingezonden brief sciencetainment.

Op 28 september was de eerste Hippolytuslezing een feit. We spraken met bewoners uit Delft die vantevoren hun vragen hadden kenbaar gemaakt via AD Haagsche Courant over energie en de toekomst. Ik vond dit, naast dat het aangenaam en leuk was, ook zeer leerzaam. Een aantal bezoekers had het idee dat techniek alles wel zal oplossen. Dat het sowieso allemaal wel goed komt. Dat is draagvlak zou je zeggen, en dat moeten we koesteren, en dat doen we ook, maar een kritisch draagvlak is ook heel wat waard. Hoewel het vooruitgangsgeloof tot de hemel kan reiken zijn we bijvoorbeeld in de toepassing van kennis nu eenmaal gebonden aan een aantal natuurwetten. Harry Potter is werkzaam op Zweinstein en, zover ik weet, niet bij ons op de universiteit. Tegelijkertijd kun je je afvragen of je alle technische ontwikkelingen wel wil. Ik zou daarom naast het entertainment ook graag willen blijven pleiten voor het debat. We moeten het één immers niet laten om het ander te doen. Maar het woord debat is ook weer te stijf.

Kijk nu bijvoorbeeld eens naar kunst. En dan bedoel ik kunst in de meest brede zin van het woord. De programma´s die daarover gemaakt worden zijn het punt van het moet ´alleen´ leuk zijn allang voorbij. Ze hebben de aandacht en een grote groep van mensen wil daar iets van weten, meedenken en zelf kunnen beoordelen. Of het nu gaat om beeldende kunst, film, literatuur, popmuziek of het festival voor Oude Muziek. Entertainment, kennis, wijsheid en vervoering ineen. Een avond die je bijblijft.

Ook in wetenschap als publieke zaak spelen entertainment, kennis, wijsheid, oordeelsvermogen en vervoering een rol. Moeten we wetenschap zien als kunst? Wat voert de boventoon? Waar liggen de accenten. Ik weet het niet, maar alleen leuk schiet dus tekort is mijn ervaring. Hiermee wil ik maar aangeven dat communicatie koorddansen is. Zoeken naar evenwicht. Maar staat het koord slap of strak? En hoe hoog hangt het eigenlijk? Wij willen in ieder geval onze medewerkers zekeren en houvast bieden door middel van training. Niet om trucjes te leren maar om vragen te stellen naar het koord, het publiek en het meest optimale evenwicht.

Prof.dr. Jacob Fokkema
Rector Magnificus

Be Sociable, Share!

3 comments

Ik was eens aanwezig bij een congres voor vmbo-leraren. Teneur was: leren moet ‘leuk’ zijn, een tekort aan ‘leuk’ zou leiden tot vroegtijdige schoolverlaters.
Een leraar vertrouwde me toe: “de hedendaagse leerling is een multi-tasker, die naar de uitleg van zijn leraar luistert, maar tegelijkertijd muziek op zijn oren heeft en z’n vriendinnetje sms-t. Bovendien moet alles snel, het gebrek aan concentratievermogen is groot.”

Of deze jonge generatie uw opvatting over kunst deelt? Het merendeel niet, vrees ik. Ik plaats u in de selecte groep van ware liefhebbers. In het algemeen kan worden gesteld dat de kunstsector grootconsument van subsidiegelden is.

Tot slot stelt u dat communicatie koordansen is. Laten we vooral pleiten voor duidelijke communicatie, het staan voor eigen visie, of die nu leuk is of niet. Goed onderbouwde communicatie kan leiden tot het door u gewenste debat, en met een beetje geluk is zo’n debat dan ook nog leuk.

beetje sciencetainment kan geen kwaad.
hebben we dankzij dat feit niet zo veel nieuwe eerstejaars studenten erbij? hoewel ik niet weet of ik daar blij mee moet zijn nu alle computers op de faculteit constant bezet zijn.

dank je jakob voor deze tekst. Het laat je denken over wat je doet en het waarom ervan. groet,leo

Leave a Reply

© 2011 TU Delft